• Home
  • Wie zijn wij?
  • Contact
  • Prijslijst
  • Gastenboek
  • Op locatie

             

Algemene Voorwaarden 't Fritstaefke catering anno nu                           
                               
                               
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:                           
                               
 t Fritstaefke catering anno nu ingeschreven in de kamer van koophandel te Maastricht onder het  nummer 14092604. Op al onze prijsnoteringen , offertes, en leveranties zijn onze verkoop, leveringen en betalingsvoorwaarden  van toepassing, welke op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.                           
Artikel 1: Verplichting opdrachtgever                           
                            
1.1    De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende plaatsingsruimte met een minimale afstand van 11 meter om de frietwagen te kunnen plaatsen. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen.  Voor de afzetting kunnen wij u de benodigde pionnen of afzetpalen aanleveren. Opdrachtgever dient rekening te houden dat openbare wegen, vluchtroutes en paden niet dichtgezet kunnen worden. Hulpverleners c.q. noodhulpdiensten dienen ten allertijden vrije doorgang te hebben bij  eventuele calamiteiten.
1.2    De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een 220V stroomvoorziening t.b.v. van de koeling en verlichting  van de frietwagen. Op outdoor locaties m.b.t. evenementen dragen wij zelf zorg voor de stroomvoorziening.                           
                               
Artikel 2: Verplichting 't Fritstaefke catering anno nu        
                               
2.1    Wij dragen zelf zorg voor de benodigde stroomhaspel(s) verlengkabel(s) c.q. aggregaat.                     
2.2    Bij eventuele calamiteiten, aanrijding of defect aan de frietwagen ed. zullen wij alles in werking stellen om na een passende oplossing te zoeken en uw feest zo soepel mogelijk te laten verlopen.
2.3    De frietwagen zal aan alle gestelde H.A.C.C.P normen met gestelde Hygiëne en veiligheid eisen voldoen.                                                     
2.4    Ons gediplomeerd personeel dat in stijlvolle kleding uitserveert zal op een efficiënte en  hygiënische wijze zorgdragen voor uw catering.                   
2.5    Tevens dragen wij zorg voor het plaatsen van afvalbakken waar de door ons geleverde producten zoals  verpakking materiaal met etensresten ed. in gedeponeerd kunnen worden. Na de opdracht zullen wij dezen afvoeren.                     
                          
Artikel 3: Boeking                           
                               
3.1    Een boeking dient via mail of schriftelijke bevestiging plaats te vinden. U krijgt van ons dan een respons op uw bevestiging.                   
3.2    Men dient rekening te houden met de reserveringstijd dat deze een half uur vroeger of later verschoven kan worden. Dit zal vroegtijdig in overleg plaats vinden.                          
3.3    Men dient er ook rekening mee te houden dat door onvoorziene omstandigheden de catering een half uur   kan uitlopen. Uiteraard proberen we dit binnen de beperkingen te houden.                          
3.4    Het door u opgegeven aantal personen kunt u tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende partij  kosteloos wijzigen. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen.                           
3.5    Het minimale boekingsbedrag bedraagt € 280,00. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen.                           
                               
Artikel 4: Betaling                           
                               
4.1    Bij een bevestiging ontvangt u een aanbetalingsfactuur van 10% van de hoofdsom die bij geschreven dient  te worden op een door 't Fritstaefke catering anno nu aangegeven rekeningnummer met bijbehorend kenmerk.                      
4.2    Vijf dagen voor aanvang opdracht dient wederom 40% te zijn voldaan op een door 't Fritstaefke catering  anno nu aangegeven rekeningnummer met bijbehorend kenmerk. Vroegtijdig zult u hier een factuur van ontvangen.                          
4.3    Het restbedrag ontvangen wij binnen 10 werkdagen na opdracht en factuurdatum op een door 't Fritstaefke catering anno nu aangegeven rekeningnummer met bijbehorend kenmerk.                
4.4    Instanties / instellingen welke door een betalingsprotocol hier niet aan kunnen voldoen verzoeken wij dit  vooraf aan te geven. Over de geldende betalingstermijn wordt een percentage van 2% per maand berekend.                           
                               
Artikel 5: Annulering                           
                               
5.1    In geval van annulering binnen een termijn van 5 werkdagen voor de afgesproken opdrachtdatum wordt een  bedrag van 15% in rekening gebracht met een minimum van € 50,00  Bij een annulering op de daarop volgende dagen tot op de dag van de opdracht wordt een percentage van   30%, 50%,75% en 100% in rekening gebracht.                           
5.2    In geval van een overmacht situatie waarbij één van de opdrachtgevers komt te overleiden binnen de  opdracht bevestiging tot op de dag van de opdracht zullen alle kosten vervallen. De inmiddels gedane  betalingen zullen dan worden teruggeboekt.                           
                               
Artikel 6: Incasso                           
                               
6.1    Indien opdrachtgever in gebreken is en 't Fritstaefke catering anno nu het nodig acht om incasso maatregelingen te treffen, zullen de hieruit voortvloeiende en te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.                           
                               
Artikel 7: Vermissing / manco                           
                               
7.1    Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.                           
                               
Artikel 8: Km vergoeding                           
                               
8.1    Na de eerste 20km vanaf de keerweg 39 te Buchten brengen wij conform via de ANWB routeplanner  € 0,49/km in rekening.                           
               


 

©  2016  't Fritstaefke   Disclaimer  Algemene Voorwaarden